Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS lyfter med biobränsle i tanken

January 25, 2016 12:03

SAS har som enda skandinaviska flygbolag anslutit sig till Avinors biobränsleprojekt på Oslo flygplats, som från och med 22 januari garanterar snabb leverans av det mest miljövänliga flygbränslet. Oslo flygplats blir därmed den första internationella flygplatsen som har biobränsle tillgängligt på reguljär basis.

Air BP levererar biobränslet, och utöver SAS så har även KLM och Lufthansa tecknat avtal om köp. Flygbolagen bidrar därmed till att skapa den efterfrågan som är nödvändig för att stimulera produktion och leverans av biodrivmedel, i syfte att göra biobränslet kommersiellt intressant. Biodrivmedel produceras idag i små mängder och är dyrare än fossilt flygbränsle, men i takt med att efterfrågan ökar förväntas priserna falla.

– När vi investerar i den senaste flygtekniken så bidrar vi till att minska de klimatpåverkande utsläppen, men för att vi snabbare och i betydligt högre utsträckning ska kunna minska flygets klimatpåverkan så är leverans av biobränsle den viktigaste pusselbiten. Därför tar vi ansvar och genomför dessa investeringar, och bidrar på så sätt till att skapa en hållbar luftfart, säger Eivind Roald, koncerndirektör för försäljning och marknad inom SAS.

SAS har genom kontinuerlig uppdatering av flygplansflottan och ett omfattande klimateffektiviseringsarbete i luften och på marken lyckats minska bolagets totala CO2-utsläpp med ca 15 % sedan 2005. Under samma period har produktionen ökat avsevärt.

Förutom att investera i biobränsle genomför SAS också en kontinuerlig förnyelse av flygplansflottan. SAS har som första flygbolag i Norden enbart använt flygplan av den senaste generationen sedan 2013, och nu tar man de mest bränslesnåla flygplanen på kort- och långdistansflygningar i drift på löpande band: Airbus 330E (från 2015), Airbus 320neo (från 2016), och därefter Airbus 350 extra wide body (från 2018).

Med hänsyn till samhällets stora förväntningar på dramatiskt minskade CO2-utsläpp från luftfarten så krävs ett ännu större engagemang från myndigheternas sida, där de skapar bättre förutsättningar för lokal produktion av biobränsle. Vi förväntar oss en klimat- och skattepolitik baserad på en helhetssyn – som inte bromsar utvecklingen utan tar hänsyn till att luftfarten befinner sig i en internationellt tuff konkurrenssituation med små ekonomiska marginaler.

– SAS har ambitionerna och planerna klara, efter att ha arbetat med biobränsleprojekt i 15 år. Genom investeringen i bioflygbränsle på Oslo flygplats tar vi nu ett nytt viktigt steg på vägen mot en betydligt klimatvänligare luftfart i Skandinavien, avslutar Eivind Roald.

Latest news