Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS säljer minoritetsinnehav i Widerøe

June 30, 2016 06:00

I september 2013 sålde SAS 80% av aktierna i Widerøe AS (Widerøe) till WF Holding AS (WF Holding), ett investerarbolag som kontrolleras av Torghatten ASA. Samtidigt meddelade SAS att resterande aktier skulle avyttras under 2016.

SAS har nu tillsammans med WF Holding kommit överens om att sälja den återstående ägarandelen om 20% till WF Holding enligt försäljningsavtalet.

Aktierna överlåts den 30 juni 2016. Överföringen av aktierna kommer inte att resultera i några resultatmässiga eller kassamässiga effekter på SAS under räkenskapsåret 2015/2016.

Widerøe kommer fortsätta att vara en regional partner till SAS.

SAS Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 kl. 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here