Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS tar av med biodrivstoff på tanken

January 22, 2016 11:00

SAS har som eneste skandinaviske selskap sluttet seg til Avinors biodrivstoff-prosjekt på OSL, som nå fra 22. januar sikrer fast leveranse av det mest miljøvennlige drivstoff for fly. OSL blir dermed første internasjonale lufthavn hvor biofuel blir tilgjengelig på regulær basis.

Air BP er leverandør av biodrivstoffet, og sammen med SAS har også KLM og Lufthansa inngått avtale om kjøp. Selskapene bidrar dermed til en etterspørsel som er nødvendig for å stimulere produksjon og leveranse av drivstoff, og bidra til en utvikling som går i retning av å gjøre biojetdrivstoff kommersielt intressant. Biodrivstoff produseres i dag i små kvanta og er dyrere enn fossilt jetdrivstoff, men med økt etterspørsel forventes det at prisene vil falle.

– Når vi investerer i nyeste teknologi i luften så bidrar det til å redusere klimapåvirkende utslipp, men skal vi raskere og langt mer markant redusere flyets påvirkning på klimaet, så er leveranse av biofuel den viktigste biten å få på plass. Derfor tar vi ansvar og gjør disse investeringene, og bidrar dermed aktivt i retningen mot en bærekraftig luftfart, sier Eivind Roald, konserndirektør for kommersiell virksomhet i SAS.

SAS har gjennom en kontinuerlig fornyelse av flyflåten, og et omfattende klimaeffektiviseringsarbeid i luften og på bakken, redusert det totale CO2 utslippet fra flyselskapet med ca 15 % siden 2005. I samme periode har produksjonen økt betydelig.

I tillegg til å investere i bio-drivstoff, så gjennomfører SAS også en løpende fornyelse av flyflåten. SAS har som første selskap i Skandinavia hatt kun ’next generation’ fly fra 2013, og nå kommer de mest drivstoffgjerrige flyene på kort- og langdistanse inn i selskapet på løpende bånd: Airbus 330 enhanced (fra 2015), Airbus 320neo (fra 2016), og deretter Airbus 350 extra wide body (fra 2018).

Med tanke på samfunnets store forventninger til at CO2-utslippene fra luftfarten skal reduseres dramatisk, så kreves det et ytterligere engasjement fra myndighetenes side, med større tilrettelegging for lokal produksjon av biofuel. Vi forventer en helhetlig klima- og avgiftspolitikk som ikke bremser utviklingen, men som tar hensyn til at luftfarten er i en internasjonal tøff konkurranse med små økonomiske marginer.

– SAS har ambisjonene og planene klare, etter å ha jobbet med biofuel prosjekt i 15 år. Gjennom investeringene i biodrivstoffet på OSL, så tar vi nå et nytt viktig steg på veien mot en langt mer klimavennlig luftfart i Skandinavia, sier Eivind Roald

For ytterligere informasjon, kontakt SAS pressevakt: 47 64 81 88 00

SAS er Skandinavias største flyselskap med daglige flyvninger til destinasjoner i Skandinavia, Europa, USA og Asia. SAS er medlem av  Star Alliance  ™ og sammen med våre 26 partnere flyr vi til mer enn 1300 destinasjoner i 193 land. For mere information, se  http://www.sas.no

Latest news