Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

2.8 miljoner resenärer flög med SAS i september

October 6, 2017 09:02

Under september ökade trafiken med 3% jämfört med föregående år, främst tack vare en positiv utveckling på SAS längre Sydeuropalinjer samt inom charterproduktionen. Passagerarutvecklingen har under månaden påverkats negativt av den norska konfliktsituationen. 

SAS satsning på att anpassa nätverket till den ökade efterfrågan inom fritidsmarknaden fortsätter att få ett positivt mottagande. Det avspeglas i att antalet passagerare på de fritidsorienterade linjerna inom Europa ökade med drygt 10% i september.

På de interkontinentala linjerna ökade trafiken med knappt 3%. På SAS Europa-/Intraskandinaviska linjer var ökningen cirka 1%. På inrikeslinjerna minskade trafiken med 3%, påverkad av konflikten på framförallt den norska marknaden. Totalt ökade SAS kapaciteten med knappt 4% i september och resandet ökade med närmare 3%, vilket ledde till en kabinfaktor på drygt 78%.

–       Vår kontinuerliga produktutveckling och satsning på fritidsdestinationer inom Europa tas emot väl. I linje med vår strävan att alltid erbjuda kunderna de mest efterfrågade destinationerna med attraktiva avgångstider, öppnar vi inom kort nya direktlinjer till Miami, Eilat, Chambery och Madeira, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den nominella yielden^ var oförändrad och PASK sjönk med 2% under september 2017 jämfört med september 2016.       

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news