Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

2,7 miljoner resenärer flög med SAS i augusti

September 7, 2017 09:02

Under augusti ökade trafiken med drygt 2% jämfört med föregående år, främst tack vare ökade volymer på Sydeuropa.

SAS fokuserar på resenärer med stort resbehov till, från och inom Skandinavien. I linje med den strategin har vi under sommaren anpassat nätverket till denna målgrupps ökade efterfrågan på framförallt fritidsorienterade linjer. Detta har mottagits positivt och under augusti ökade antalet passagerare på dessa linjer med 16%.

SAS totala trafik steg under månaden med drygt 2%. Tillväxten var störst på europalinjerna med en växt på nästan 7%. På de interkontinentala linjerna minskade trafiken med 2%, medan trafiken på inrikeslinjerna var i stort sett oförändrad. Den totala kapaciteten ökade med 6% under månaden jämfört med föregående år.

–       Den positiva responsen på vårt utökade erbjudande till främst Sydeuropa är glädjande och visar på vikten av ett säsongsanpassat nätverk. Under augusti fasade vi in vårt elfte Airbus A320neo-flygplan och ser fram emot att ta emot ytterligare 19 flygplan och under hösten även påbörja installerandet av wifi på vår kort- och medeldistansflotta, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den nominella yielden^ och PASK* ökade under augusti med 5% respektive 1% jämfört med augusti 2016. 

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.

* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news