Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

90 000 fler passagerare flög med SAS

June 8, 2017 09:02

Under maj reste totalt 2,7 miljoner resenärer med SAS, en ökning med 90 000 passagerare jämfört med föregående år. SAS totala kabinfaktor förbättrades samtidigt med 0,6 procentenheter till 75,4%. Utvecklingen visar att SAS fortsätter få bra respons på kunderbjudandet. Skulle en nationell flygskatt i Sverige införas riskerar det att försämra svensk tillgänglighet och urholka flygbolagens lönsamhet utan att någon positiv miljöeffekt uppnås.

SAS fokuserar och utvecklar sin produkt och nätverk för de som reser ofta. I linje med denna strategi utökar SAS erbjudandet på de interkontinentala linjerna samt på de fritidsorienterade linjerna inom Europa, vilket efterfrågas av denna målgrupp.

Under maj ökade SAS totala trafik med över 7%. Tillväxten var störst på de interkontinentala linjerna med en trafikökning på cirka 10%. På de intraskandinaviska och europeiska linjerna ökade trafiken med 7,5%, drivet av en positiv utveckling på de fritidsorienterade linjerna samt större affärsorienterade destinationer i Europa. På inrikeslinjerna ökade trafiken med nästan 5%. SAS ökade under månaden den totala kapaciteten med cirka 6,6%.

–       Vi jobbar hela tiden aktivt för att möta våra kunders efterfrågan och utvecklar kontinuerligt vårt erbjudande för att möta det kunderna efterfrågar. Vi investerar också i ny teknik och har bland annat investerat och driver frågan om ökad användning av biobränsle. Denna positiva utveckling kan undermineras om förslaget på en flygskatt i Sverige skulle realiseras. Flygskatten ger minimala miljöeffekter men påverkar flygbolagen i Skandinavien, som är under hård internationell press, kraftigt negativt. Därtill skulle en flygskatt påverka den svenska ekonomin negativt bland annat därför att fler internationella resenärer skulle välja bort Sverige och tillgängligheten på inrikesresor försämras, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den nominella yielden^ var oförändrad och PASK* var 1% högre i maj 2017, jämfört med föregående år. 

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.

* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here