Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2017 i SAS AB (publ)

February 22, 2017 16:30

På årsstämman onsdagen den 22 februari 2017 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Fritz H. Schur, Jacob Wallenberg, Dag Mejdell, Monica Caneman, Carsten Dilling, Lars-Johan Jarnheimer, Sanna Suvanto-Harsaae och Berit Svendsen.

Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.

Årsstämman biföll styrelsens förslag att lämna utdelning till preferensaktieägarna fram till nästa årsstämma med 12,50 SEK per kvartal och preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. För befintliga stamaktier beslutade årsstämman att det inte skulle lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2015/2016.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Det beslutades vidare att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att valberedningens ledamöter ska utgöras av Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten, Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten, Jan Tore Føsund, Nærings- och Fiskeridepartementet, för norska staten och Peter Wallenberg Jr., för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det beslutades också att valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska följa den av stämman fastställda skriftliga instruktionen för valberedningen.

Även i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag.

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here