Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

EU-kommissionen har reviderat sitt tidigare beslut och återigen bötfällt 11 flygbolag för överträdelser av konkurrensregler inom flygfraktsområdet

March 17, 2017 11:40
  • SAS Cargo har dömts att betala ett bötesbelopp om 70,2 MEUR, samma belopp som EU kommissionen återbetalade till SAS under 2016
  • SAS vidhåller att SAS Cargo inte har deltagit i en global kartell och kommer att överklaga EU-kommissionens beslut

Den 9 november 2010 bötfällde EU-kommissionen SAS Cargo och 10 andra flygbolag för överträdelser av konkurrensregler inom flygfraktsområdet. Böterna för SAS koncernen uppgick till 70,2 MEUR. SAS överklagade EU-kommissionens beslut till EU-domstolens första instans, General Court. EU-domstolen upphävde i december 2015 EU-kommissionens beslut. Efter att EU-kommissionen inte överklagat EU-domstolens dom återbetalades böterna till SAS i mars 2016.

EU-kommissionen har idag återigen beslutat att bötfälla SAS Cargo och de 10 andra flygbolag som omfattades av det upphävda beslutet från 2010.

Vi ifrågasätter starkt att EU-kommissionen åter antar ett beslut som redan har upphävts av EU-domstolen en gång, säger Marie Wohlfahrt, SAS chefsjurist. SAS har under hela processen samarbetat med EU-kommissionen och har under drygt elva år argumenterat mot EU-kommissionens uppfattning att SAS Cargo skulle ha deltagit i en global kartell, fortsätter Marie Wohlfahrt. SAS tar konkurrensreglerna på största allvar och accepterar inte överträdelser. Vi har ett tydligt regelverk avseende konkurrensrättslig efterlevnad, som omfattar information, riktlinjer, utbildningsprogram och kontrollrutiner, säger Marie Wohlfahrt.

Böterna kommer att belasta SAS resultat för andra kvartalet 2016/2017 som en engångspost.

SAS kommer att överklaga EU-kommissionens beslut. Överklagandet kan ta flera år.

Latest news