Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

November 30, 2017 17:35

SAS AB (”SAS”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en riktad nyemission av stamaktier. Nyemissionen av stamaktier har resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i SAS enligt följande.

Före nyemissionen av stamaktier fanns sammanlagt 337 082 551 aktier i SAS motsvarande 330 782 551 röster, varav 7 000 000 preferensaktier, motsvarande 700 000 röster, och 330 082 551 stamaktier, motsvarande 330 082 551 röster.

Till följd av nyemissionen har antalet stamaktier ökat med 52 500 000, motsvarande 52 500 000 röster. Per den 30 november 2017 finns det sammanlagt 389 582 551 aktier i SAS, varav 7 000 000 preferensaktier, motsvarande 700 000 röster, och 382 582 551 stamaktier, motsvarande 382 582 551 röster, totalt motsvarande 383 282 551 röster.


Denna information är sådan som SAS AB ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 17.35 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here