Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

August 22, 2017 06:00

Vid årsstämman i SAS AB den 22 februari 2017 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande direkt efter årsstämman och finns tillgänglig via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Finansministeriet för danska staten beslutat att göra en intern förändring som innebär att den nuvarande ledamoten Rasmus Lønborg ersätts av Peder Lundquist i valberedningen för SAS AB. Peder Lundquist är avdelningschef på Finansministeriet.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten
Peder Lundquist, Finansministeriet, för danska staten
Jan Tore Føsund, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten
Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse


SAS Investor Relations

Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti kl.08.00 CET. 

Latest news