Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Fortsatt säsongsanpassning av trafiken

December 7, 2017 11:02

I november reste totalt 2,3 miljoner passagerare med SAS, en nedgång jämfört med november 2016, men en ökning med cirka 2% jämfört med november 2015. I jämförelse med 2016 påverkas trafikutvecklingen av SAS 70-årskampanj 2016 som ledde till rekordhöga trafikvolymer och kabinfaktorer samtidigt som yielden sjönk markant.

SAS anpassar i ökande grad nätverket och produktionen efter säsongsförändringarna i efterfrågan bland de som reser ofta. Till följd av den säsongsmässigt lägre efterfrågan minskade därför SAS produktionen i november jämfört med oktober med 14%. I jämförelse med november föregående år var produktionen oförändrad.

Under hösten 2016 genomförde SAS en 70-årskampanj vilket bidrog till att SAS redovisade rekordhöga trafikvolymer och kabinfaktorer samtidigt som yielden sjönk markant. Mot bakgrund av detta samt ökad säsongsanpassning sjönk trafiken på SAS inrikes- samt Europa/intraskandinaviska linjer med nästan 2% under november. Den ökade produktionen på de säsongsbetonade fritidslinjerna fortsatte att tas emot väl och 5% fler passagerare valde att resa med SAS på dessa linjer i november. På de interkontinentala linjerna minskade SAS kapaciteten med 3% och trafiken sjönk med 13%.

– I takt med hur efterfrågan säsongsmässigt utvecklas anpassar vi nätverket för vår målgrupp. Samtidigt fortsätter vi att investera i vårt kunderbjudande, vilket uppskattas av våra kunder. Under hösten har vi uppgraderat loungerna i Chicago och Paris samt öppnat en ny lounge i Oslo och en Café Lounge i Bergen. Vi ser nu fram emot att fortsätta investera i kunderbjudandet samtidigt som vi effektiviserar den interna organisationen för att ytterligare stärka SAS konkurrenskraft, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den valutajusterade yielden^ och PASK ökade med 9% respektive 1% under november 2017 jämfört med november 2016.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here