Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma i SAS AB

October 6, 2017 06:01

Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 3 november 2017. Bolagsstämman hålls kl. 10.00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige.

Latest news