Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Positiv start på SAS nya sommarprogram

May 8, 2017 09:02

Under april reste 2,4 miljoner resenärer med SAS, en ökning med över 70 000 passagerare jämfört med föregående år. SAS totala kabinfaktor förbättrades samtidigt med över 6 procentenheter till 76,3%. Ökningen visar att SAS satsning på de mer fritidsorienterade linjerna välkomnas av våra kunder.

SAS satsning på interkontinentala och fritidsorienterade linjer inom Europa fortsätter att få ett positivt mottagande och visar att vår strategi möter efterfrågan från resenärerna. Lanseringen av sommarprogrammet i slutet av mars har tagits emot väl av kunderna och har tillsammans med ökad trafik kring påskhelgen bidragit till en markant trafiktillväxt och ökning av kabinfaktorn.

Under april ökade SAS totala trafik med nästan 18%. Tillväxten var störst på de intraskandinaviska och europeiska linjerna där trafiken ökade med cirka 26%. Även på de interkontinentala linjerna var tillväxten god med en ökning på 14%. På SAS inrikeslinjer minskade trafiken med 4% till följd av omdisponering av produktion till SAS europalinjer. SAS ökade under månaden den totala kapaciteten med cirka 8%.

–       Det är glädjande att fler väljer SAS och att vi fått ett riktigt bra gensvar på sommarprogrammet, med utökad kapacitet och flera nya destinationer. Det visar att vår satsning på att möta den ökande efterfrågan på fritidsorienterade linjer fungerar väl, och stärker vårt redan breda nätverk till, från och inom Skandinavien, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den nominella yielden^ sjönk 7% medan PASK steg med 1% i april 2017, jämfört med föregående år. 

Latest news