Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Resultatförbättring i linje med SAS senaste prognos

December 12, 2017 08:00

Augusti 2017 – oktober 2017

 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 054 (941) MSEK
 • Resultat före skatt: 657 (577) MSEK
 • Intäkter: 11 644 (11 135) MSEK
 • EBIT-marginal: 6,7% (6,1%)
 • Periodens resultat: 490 (591) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,22 (1,53) SEK
 • Helårsutsikterna för 2017/2018 vidhålls, se sidan 10.
 • SAS slöt treåriga kollektivavtal med föreningarna som representerar piloter samt marktjänstpersonalen.

November 2016 – oktober 2017

 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 951 (939) MSEK
 • Resultat före skatt: 1 725 (1 431) MSEK
 • Intäkter: 42 654 (39 459) MSEK
 • EBIT-marginal: 5,1% (4,8%)
 • Periodens resultat: 1 149 (1 321) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 2,42 (2,94) SEK

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 08.00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here