Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport november 2016–juli 2017

September 5, 2017 08:00

EN STARK SOMMAR LYFTER RESULTATET

Maj 2017 – Juli 2017

  • Resultat före skatt: 1 973 (1 036) MSEK
  • Resultat före skatt och engångsposter: 1 863 (1 003) MSEK
  • Intäkter: 12 210 (11 133) MSEK
  • EBIT-marginal: 17,1% (10,4%)
  • Periodens resultat: 1 535 (805) MSEK
  • Resultat per stamaktie: 4,39 (2,17) SEK
  • Helårsutsikterna för 2016/2017 uppdateras, se sidan 10.

SAS VD och koncernchef kommenterar:

Högre intäkter bidrog till den markanta resultatförbättringen under kvartalet. Utvecklingen uppmuntrar oss att fortsätta vårt förändringsarbete för att möta en global konkurrens, en volatil omvärld och skapa utrymme för nödvändiga framtida investeringar i verksamheten.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2017 kl. 08.00 CEST.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here