Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1 500 MSEK

November 17, 2017 17:25

SAS AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån på den nordiska kapitalmarknaden. Obligationslånet uppgår till 1 500 MSEK, har en fast kupongränta om 5,375% och löper på 5 år med förfall den 24 november 2022.

Obligationslånet var kraftigt övertecknat och emissionslikviden kommer att användas för refinansiering av utestående lån och för allmänna företagsändamål. SAS avsikt är att lista obligationen på Nasdaq OMX Stockholm.

“Vi är nöjda med det stora intresset från investerarna vilket ytterligare bekräftat marknadens ökade förtroende för SAS, säger Jan Torberger, Group Treasurer på SAS.

Danske Bank och Nordea Bank agerade som Global Coordinators och SEB samt Swedbank agerade som Joint Bookrunners för transaktionen.

SAS Investor Relations

Latest news