Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Fact Book 2015/2016

April 12, 2017 08:00

SAS har idag offentliggjort SAS Fact Book avseende räkenskapsåret 2015/2016. Faktaboken finns enbart tillgänglig på engelska på SAS hemsida, www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial reports.

Faktaboken kompletterar den redan offentliggjorda årsredovisningen och bokslutskommunikén för 2015/2016 med ytterligare faktainformation med fokus på kapitalmarknadsaktörer.

Faktaboken innehåller ingen ny väsentlig information som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké för 2015/2016 eller i SAS årsredovisning 2015/2016.

SAS Investor Relations

Latest news