Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Fact Book 2015/2016

April 12, 2017 08:00

SAS har idag offentliggjort SAS Fact Book avseende räkenskapsåret 2015/2016. Faktaboken finns enbart tillgänglig på engelska på SAS hemsida, www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial reports.

Faktaboken kompletterar den redan offentliggjorda årsredovisningen och bokslutskommunikén för 2015/2016 med ytterligare faktainformation med fokus på kapitalmarknadsaktörer.

Faktaboken innehåller ingen ny väsentlig information som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké för 2015/2016 eller i SAS årsredovisning 2015/2016.

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here