Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansiella kalender 2017/2018

October 30, 2017 08:00

SAS planerar att under räkenskapsåret 1 november 2017 till 31 oktober 2018 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport 4, aug-okt 2017                        2017-12-12
Årsredovisning 2016/2017                              2018-01-30
Delårsrapport 1, nov-jan 2018                        2018-02-27
Delårsrapport 2, feb-apr 2018                         2018-05-30
Delårsrapport 3, maj-jul 2018                         2018-08-31

Årsstämma
SAS AB:s årsstämma planeras äga rum den 5 mars 2018.

Trafiktal
SAS månadstrafik kommer under 2017/2018 normalt att offentliggöras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). Undantag är trafiktalen för december 2017 och juli 2018 som planeras att offentliggöras den sjätte arbetsdagen efter respektive månads slut.

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Calendar.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here