Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansierar 7 Boeing 737

April 28, 2017 11:30

SAS har idag slutfört finansiering av sju Boeing 737 som tidigare var ägda. Finansieringen är genomförd genom en så kallad Japanese Operating Lease with Call Option (JOLCO).

Transaktionen får ingen resultateffekt. Värdet för transaktionen uppgår till motsvarande 101 MUSD och likviden tillförs SAS under andra kvartalet 2016/2017.

SAS Investor Relations

Latest news