Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS kompletterar sin produktion genom ett nytt luftfartstillstånd (AOC) och baser utanför Skandinavien

February 1, 2017 07:30

SAS strategi är att fokusera på de kunder som reser ofta till, från och inom Skandinavien. Utifrån denna kundgrupps behov utvecklar SAS kontinuerligt sitt erbjudande och nätverk. Flygmarknaden i Europa präglas av en stark prispress och stigande efterfrågan på fritidsorienterat resande. För att säkra långsiktig konkurrenskraft och för att aktivt kunna ta del av den växande fritidsmarknaden, tar nu SAS ytterligare ett steg för att minska kostnadsgapet mot nyetablerade konkurrenter.

För att långsiktigt säkerställa lönsamhet på viktiga trafikströmmar och aktivt ta del av den växande fritidsmarknaden behöver SAS ha samma förutsättningar som övriga aktörer i marknaden. SAS har därför beslutat att etablera ett nytt luftfartstillstånd (AOC) på Irland med operativa baser i London och Spanien. Ambitionen är att ha den nya verksamheten i drift från vintern 2017/2018, på ett mindre antal avgångar som ett komplement till SAS nuvarande produktion.

–       I linje med strategin att fokusera på de kunder som reser ofta till, från och inom Skandinavien kommer huvuddelen av SAS flygverksamhet även framöver att vara baserad i Skandinavien. Genom etablerandet av nya baser kan vi komplettera vår produktion i Skandinavien och på sikt bygga ett ännu bredare nätverk och överlägsen tidtabell till förmån för våra kunder, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Flygplanen som baseras i London och Spanien kommer att ha samma kunderbjudande och utseende som SAS övriga flygverksamhet med motsvarande krav på säkerhet och standarder.

Mindre uppstartskostnader för det nya luftfartstillståndet och nya baserna förväntas belasta resultatet inledningsvis. Den ekonomiska effekten från verksamheten på baserna kommer till en början av vara liten, men kommer successivt öka i takt med att verksamheten utvecklas.

Parallellt med etableringen av det nya luftfartstillståndet planlägger SAS ytterligare strukturella åtgärder för verksamheten, i enlighet med vad som meddelades i bokslutskommunikén 2015/2016.

För ytterligare information

SAS pressavdelning +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here