Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS överlåter två landnings och starttillstånd (slots-par) vid London Heathrow vilket ger en positiv resultateffekt på 75 MUSD

March 27, 2017 14:15

SAS har ingått en transaktion om överlåtelse av två slots-par på London Heathrow.

Transaktionen ger en positiv resultateffekt motsvarande 75 MUSD för SAS, vilken kommer att redovisas under andra kvartalet räkenskapsåret 2016/2017 med motsvarande likviditetseffekt under räkenskapsåret 2016/2017.

SAS är den sjätte största aktören på London Heathrow mätt i antal avgångar och hade före transaktionen 19 dagliga slots-par på London Heathrow, vilket nu kommer att minskas till 17 dagliga slots-par. Som en del av transaktionen är det överenskommet att SAS kommer att kunna fortsätta att använda dessa två slots-par under en period på upp till tre år och därmed upprätthålla sitt nuvarande nätverk.

SAS flyger från London Heathrow till Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Stavanger. Även efter transaktionen kommer SAS fortsatt att erbjuda ett starkt och omfattande linjenät mellan Skandinavien och London Heathrow. Avsikten är att bevara säteskapaciteten till/från London Heathrow genom att sätta in större flygplan på resterande avgångar.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here