Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS överväger att emittera obligationer i SEK

November 13, 2017 14:00

SAS AB (publ), med kreditrating B1 (stable) av Moody’s och B+ (stable) av S&P, har givit Danske Bank och Nordea, agerande såsom ’Global Coordinators’, i uppdrag att tillsammans med SEB och Swedbank, såsom ’Joint Bookrunners’, arrangera en serie av möten med obligationsinvesterare med början den 15 november 2017.

En 5-årig senior icke-säkerställd SEK-obligation i benchmark-storlek kommer att emitteras, beroende på rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden från den tilltänkta obligationen kommer att användas för refinansiering av utestående skuld och för allmänna företagsändamål.

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here