Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS remissvar om en svensk flygskatt – en symbolskatt som enbart blir ett slag i luften

February 27, 2017 14:23

SAS framför i sitt remissvar, inlämnat idag, sina synpunkter på betänkandet kring en svensk flygskatt, med fokus på att utredningens förslag är både ogenomtänkt och inte på något sätt löser några miljöproblem, och att de därtill hörande negativa samhällsekonomiska effekterna är betydande. Rätt väg för ett hållbart flyg går genom forskning och utveckling i ny teknik, inklusive kreativa stimulansåtgärder och satsningar på storskalig produktion av biobränslen, inte genom en skadlig beskattning. Förslaget om en flygskatt är ett slag i luften.

Flygbranschen har ett stort ansvar och har i decennier arbetat med att minska sina klimatutsläpp och miljöpåverkan, och det måste fortsätta ske genom de stora investeringar som görs för närvarande och planeras, som har en reell effekt på klimatet, som bland annat biobränsle, nya flygplan, ny teknik, forskning, utveckling och gröna flygningar.  Klimatutmaningen är global, och kräver globala lösningar. Vi är därför glada över att flygindustrin, som första bransch i världen, nu har nått ett globalt avtal kring minskade utsläpp inom ICAO, FN:s organisation för civilflyg. Förslaget kring en nationell svensk flygskatt äventyrar däremot arbetstillfällen, Sveriges tillgänglighet, svenska företags lönsamhet och förflyttar bara en miljöutmaning till andra länder.

Huvudsyftet med skatten skulle vara att minska flygets klimatpåverkan genom att uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ och motivera flyget till effektivare transporter. Inget av dessa syften uppnås med förslaget.

Den totala klimatpåverkan är försumbar, det finns inte några s.k. mer miljövänliga alternativ för flertalet resenärer och flygets incitament och möjligheter att utveckla effektivare transporter, kommer att försenas och försvåras genom en ökad skattebelastning. Detta har också tidigare konstaterats i ett flertal andra europeiska länder.

Många debattörer och bedömare anser att det är egendomligt och kritikvärdigt att flyg numera är billigare än tåg. Den enkla sanningen är att flyg är effektivt, och att järnvägen aldrig skulle kunna bedriva sin verksamhet om den inte var kraftigt subventionerad. Luftfarten betalar däremot hela sin infrastruktur, inklusive alla säkerhetskostnader, utan subventioner.

Biobränsle – vägen framåt för att nå en reell fortsatt minskning av klimatutsläpp

En av de viktigaste komponenterna för att snabbt minska flygets klimatpåverkan är en storskalig övergång till fossilfritt bränsle. Redan idag kan flygplan tankas med upp till 50 procent biobränsle, men på grund av den mycket höga kostnaden byts endast en liten andel av bränslet ut. Ett avgörande steg för ett hållbart flyg är därför politiska reformer för att påskynda utvecklingen mot en större marknad, och ett lägre pris, för bioflygbränsle.

Utredningen tar upp att skatten kommer att leda till begränsade miljöeffekter motsvarande 0,2 % av Sveriges totala utsläpp. Samma eller bättre miljöeffekt skulle kunna uppnås till betydligt lägre samhällsekonomiska kostnader genom att ersätta en liten del av det bränsle som tankas i Sverige med biobränslen – trots att priset på biobränslen är högt idag.

Det pågår flera spännande aktiviteter i hela Skandinavien som bör stödjas. Eftersom det är flygbolagen som till syvende och sist köper flygbränslet är dock omställningen helt beroende av deras lönsamhet.

Vad gör branschen?

Flygbranschen har som enda industrigren enats om en global målbild för att hantera flygets miljöpåverkan. Dessa mål är;

  • Förbättrad bränsleeffektivitet med 1,5 % / år mellan 2009 och 2020. Detta mål uppnåddes redan 2016
  • Koldioxidneutral tillväxt från 2020
  • En ambition att reducera nettoutsläppen från luftfart med 50 % år 2050 jämfört med nivåerna 2005
  • SAS fortsätter den positiva utvecklingen och styr mot vårt mål som är en reduktion på 20 % per passagerarkilometer 2019/2020 jämfört med helår 2010
  • SAS 30 senast inköpta flygplan av typen Airbus A320neo fortsätter att minska utsläppen med 15-18 % mot sina föregångare

SAS remissvar

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel 46 8 797 29 44

Latest news