Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS tecknar avtal om försäljning av Cimber och 11 CRJ900

January 24, 2017 08:00

SAS har tecknat avtal om försäljning av Cimber A/S till CityJet samt försäljning av 11 flygplan av typen CRJ900. Avyttringen är en del av SAS strategi att låta mindre flyglinjer och regionaltrafik hanteras via samarbetspartners, så kallad wet lease. När transaktionen är genomförd som planerat den 31 januari 2017 beställer CityJet upp till tio fabriksnya CRJ900 som ska användas i wet lease produktionen för SAS.

Cimber är ett helägt danskt regionalflygbolag som SAS förvärvade i februari 2015 i syfte att uppnå en mer fokuserad och flexibel regionalproduktion. På uppdrag av SAS har Cimber flugit regionalflygningar med bas i Köpenhamn med SAS ägda CRJ900.

Försäljningen av Cimber är en del av förenklingen av SAS produktionsplattform att producera större trafikflöden med en enhetligare flygplansflotta medan mindre trafikflöden hanteras av samarbetspartners. CityJet är en av SAS strategiska samarbetspartners och flyger redan åtta CRJ900 för SAS genom ett wet lease- samarbete.

–       Försäljningen av Cimber är i linje med vår strategi att förenkla och fokusera SAS egen produktionsplattform. Tack vare synergier mellan CityJet och Cimber sänks produktionskostnaden ytterligare vilket skapar förutsättningar att upprätthålla och utveckla regionala linjer till förmån för SAS kunder, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Detta innebär ett nytt 6-årigt wet lease-avtal med CityJet samt en förlängning av nuvarande wet lease avtal med tre år. Sammanlagt kommer SAS att ha kontrakterat 22 CRJ900 flygplan från CityJet efter denna transaktion.

–       Detta avtal och tillväxt, som uppnås genom förvärvet av Cimber, är i linje med CityJets strategi att bygga sin position som en leverantör av jet-kapacitet i Europa och följer vår framgångsrika introduktion av wet lease kapacitet till SAS i mars 2016. Vi välkomnar Cimbers medarbetare till CityJet familjen som består av 870 medarbetare varav nästan 200 redan är baserade i den nordiska regionen, säger Pat Byrne, Executive Chairman, CityJet.

SAS elva CRJ900 kommer att säljas under perioden februari 2017 till mitten av 2017. Vid försäljningen kommer en värdering av den underhållsmässiga statusen göras som kommer att påverka realisationsresultatet av flygplanen. CityJet kommer att ta leverans av de tio fabriksnya CRJ900 från andra halvåret 2017 till början av 2018 som kommer att ersätta SAS tidigare CRJ900.

Försäljningen av Cimber får en negativ engångseffekt på resultatet om cirka 20 MSEK under första kvartalet 2016/2017.

For ytterligare information:

SAS pressavdelning +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 kl. 09.00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here