Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Stark utveckling inom SAS europatrafik

August 8, 2017 09:02

Under juli reste totalt 2,8 miljoner resenärer med SAS, vilket är fler passagerare än någonsin för en julimånad. Den ökade produktionen på fritidsorienterade destinationer har mottagits väl och bidrog till att SAS europatrafik ökade med cirka 9% i juli.

Trafikutvecklingen under juli var positiv och aldrig tidigare har så många resenärer rest med SAS under en julimånad. Även på SAS interkontinentala linjer reste fler passagerare än någonsin för en enskild månad.

Under juli ökade SAS totala trafik med över 6%. Tillväxten var störst på de europeiska linjerna med en stark respons från fritidsresandet där trafiken ökade med över 15%. På de interkontinentala linjerna ökade trafiken med 6% och på inrikeslinjerna var ökningen knappt 2%.

–       Det är glädjande att vår utökade produktion fått ett så positivt gensvar och att fler resenärer än tidigare valt att resa med SAS såväl inom Europa som interkontinentalt. Det visar att vårt erbjudande är både attraktivt och konkurrenskraftigt, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den nominella yielden^ steg 2% och PASK var oförändrad i juli 2017, jämfört med föregående år. 

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news