Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

2,8 miljoner reste med SAS i juli

August 9, 2018 11:02

Under juli valde totalt 2,8 miljoner resenärer att resa med SAS, fler än någonsin för en juli-månad och en ökning med cirka 30 000 jämfört med juli föregående år. 

SAS trafik hade en positiv utveckling under juli och ökade med nästan 2%. Trafiken på SAS Europalinjer ökade med drygt 4% efter att SAS utökat den säsongsmässiga produktionen på  fritidsbetonade linjer till/från Sydeuropa. Även SAS inrikeslinjer utvecklades positivt och ökade  med 1% under månaden.

Under juli månad påverkades SAS trafik av flera operationella utmaningar, främst beroende på problem med flygledningen i delar av Europa, försenade leveranser av A320neo-flygplan från Airbus, samt personalbrist i delar av verksamheten. Sammantaget har detta tyvärr medfört en lägre operativ stabilitet och punktlighet än normalt. Under månaden tvingades SAS på kort varsel ställa in ca 500 av ca 25 000 planerade avgångar, vilket innebar att regulariteten blev drygt 1 procentenhet lägre än normalt.

  Vi är glada för att fler resenärer valde att resa med SAS i juli. Det visar att vår strategi och vårt kunderbjudande gör att SAS står starkt i den globala konkurrensen. Samtidigt beklagar jag de störningar i form av inställda flyg och förseningar vi upplevt under delar av högsäsongen.  SAS medarbetare har verkligen gjort sitt yttersta för att hjälpa drabbade passagerare, men tyvärr är det ofrånkomligt att vissa kunder påverkats negativt, vilket vi naturligtvis är ledsna för. Vi har redan vidtagit ett antal åtgärder som, på såväl kort som lång sikt, adresserar de utmaningar vi haft. Detta gör att vi framöver återställer den pålitliga service som våra kunder förväntar sig av SAS, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den nominella yielden* och PASK** steg med 7% respektive 6% under juli 2018 jämfört med juli 2017.

* Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter. 

** PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news