Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Årsstämman 2018 i SAS AB flyttas till 10 april

January 29, 2018 18:00

SAS har i samband med tidigare kvartalsrapporter samt den 30 oktober 2017 meddelat att årsstämman för 2018 planeras äga rum den 5 mars 2018. Valberedningen har under en längre tid arbetat för en succession i SAS styrelse avseende ordförandeposten. Arbetet har visat sig mer komplext än förväntat, varför valberedningen meddelat SAS att den behöver ytterligare tid innan ett komplett förslag till styrelsevalet kan presenteras.

”Valberedningen har en robust process för att finna nästa ordförande i SAS. Vi är i dialog med ett antal kandidater, men de behöver mer tid för att bekräfta sin tillgänglighet för att ta på sig ett så omfattande uppdrag som SAS”, säger Carl Rosén, SAS valberednings ordförande.

SAS styrelse har därför beslutat att flytta årsstämman för 2018 till 10 april 2018.

Kallelsen för årsstämman förväntas offentliggöras omkring den 7 mars 2018.

SAS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here