Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Fler än någonsin tidigare reste med SAS

July 6, 2018 11:02

Under juni valde totalt 2,9 miljoner resenärer att resa med SAS, fler än någonsin för en enskild månad, och en ökning med cirka 3% jämfört med juni föregående år. Även SAS kabinfaktor förbättrades med cirka 1 procentenhet jämfört med föregående år och uppgick under månaden till 83%.

SAS trafik hade en positiv utveckling under juni och ökade med nästan 4%. Trafiken var framförallt positiv på SAS Europalinjer där den ökade med drygt 5%. Utvecklingen visar att SAS under månaden framgångsrikt anpassat nätverket från mer affärsorienterade linjer till ett successivt ökat fritidsresande. Under sommarmånaderna kommer SAS att flyga sammanlagt drygt 50 säsongslinjer.

– Den växande trafiken i juni visar att kunderna värdesätter SAS erbjudande av både affärs- och fritidsresor. Tillväxten i trafiken visar också på behovet av att ställa om flyget till att bli långsiktigt hållbart. SAS investerar i nya effektiva flygplan och arbetar aktivt på att lösa bristen på biobränsle. Det gör vi exempelvis genom avsiktsförklaringen med Preem, för att kraftigt öka biobränsleproduktionen i Sverige. Målet är att all inrikestrafik ska flygas på biobränsle år 2030 och att SAS klimatpåverkan då ska ha minskat med 25% jämfört med idag, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den nominella yielden* och PASK** steg med 5% respektive 6% under juni 2018 jämfört med juni 2017.  

* Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
** PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here