Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

November 30, 2018 18:00

SAS AB (”SAS”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier. Inlösen av preferensaktier har resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i SAS enligt följande.

Före inlösen av preferensaktier fanns sammanlagt 384 684 103 aktier i SAS motsvarande 382 792 706,2 röster, varav 2 101 552 preferensaktier, motsvarande 210 155,2 röster, och 382 582 551 stamaktier, motsvarande 382 582 551 röster.

Till följd av genomförd inlösen har antalet preferensaktier minskat med 2 101 552, motsvarande 210 155,2 röster. Per den 30 november 2018 finns det sammanlagt 382 582 551 aktier i SAS, varav samtliga är stamaktier motsvarande 382 582 551 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 45 19

Denna information är sådan som SAS AB ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 18:00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here