Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

September 4, 2018 08:30

Vid årsstämman i SAS AB den 10 april 2018 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande direkt efter årsstämman och finns tillgänglig via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten, ställt sin plats i valberedningen till förfogande med anledning av att den norska staten sålt sitt aktieinnehav. Valberedningen har med anledning av detta erbjudit Gerald Engström att ingå i valberedningen. Tillsammans med Färna Invest AB kontrollerar Gerald Engström cirka 3,1% av rösterna i SAS AB.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten
Peder Lundquist, Finansministeriet, för danska staten
Jacob Wallenberg, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Gerald Engström, för egen del och Färna Invest AB

Latest news