Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Gemensamt uttalande angående Air Greenland A/S

September 12, 2018 13:35

Den danska staten och det grönländska självstyret har den 10 september 2018 överenskommet om ett politiskt avtal som anger att det grönländska självstyret kommer att undersöka om det kan förvärva aktierna i Air Greenland av den danska staten. Överlåtelsen är villkorad av att de båda parterna når ett tillfredsställande avtal avseende ett antal punkter, inklusive värderingen av aktierna. Därutöver är det potentiella förvärvet av aktierna som ägs av danska staten villkorat av att nödvändiga godkännanden erhålls från relevanta myndigheter.

Efter det politiska avtalet enligt ovan meddelar också SAS och det grönländska självstyret att det grönländska självstyret kommer att undersöka möjligheten att förvärva SAS 37,5% aktieinnehav i Air Greenland. Det potentiella förvärvet är villkorat av samma villkor som angetts ovan, samt godkännande av styrelsen i SAS AB.

För ytterligare information

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 4519

Denna information är sådan information som SAS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018 kl. 13.30 CET.

Latest news