Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Information om försenad utbetalning av preferensaktieutdelning

May 9, 2018 22:00

På grund av ett administrativt misstag från SAS sida som upptäckts idag kommer utbetalningen av preferensaktieutdelning ske senare än vad som tidigare kommunicerats. Utdelning till preferensaktieägare förväntas nu utsändas till preferensaktieinnehavarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 15 maj 2018. Avstämningsdag för utdelning är till följd av detta den 9 maj 2018 (istället för den 4 maj 2018). SAS beklagar det inträffade.

SAS Investor Relations

Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 22.00 CET.

Latest news