Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kvartalsresultatet som förväntat trots negativa valutaeffekter februari 2018 – april 2018

May 30, 2018 08:00

Februari 2018 – april 2018

  • Intäkter: 9 916 (9 843) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -320 (-259) MSEK
  • Resultat före skatt: -499 (-208) MSEK
  • Negativa valutaeffekter, netto, om 145 MSEK
  • Periodens resultat: -358 (-320) MSEK
  • Avkastning på investerat kapital (ROIC), 12 månader: 13% (9%)
  • Resultat per stamaktie: -1,02 (-1,23) SEK
  • Helårsutsikterna för 2017/2018 vidhålls.

SAS VD och koncernchef kommenterar:

Kvartalsresultatet är i linje med våra förväntningar, trots stora negativa valutaeffekter. För halvårsperioden är förbättringen 0,3 miljarder SEK före skatt och jämförelsestörande poster. Under kvartalet har vi lagt en order på 50 nya Airbus A320neo-flygplan som kommer att spela en avgörande roll för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Ordern gör att SAS för första gången i modern tid kommer att få en enhetsflotta bestående av marknadens mest effektiva flygplan, både när det gäller kostnad och miljöprestanda.

 

Latest news