Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Nordiska företagsledare gör gemensam sak för en hållbar framtid

October 31, 2018 13:05

I dag tillkännager ledarna för elva nordiska storföretag ett gemensamt initiativ för att påskynda förverkligandet av FN:s hållbarhetsmål. Vid Nordiska rådets 70:e session som hålls i Oslo nu i veckan presenterade gruppen sina gemensamma föresatser för Norges premiärminister Erna Solberg.

Gruppen består av verkställande direktörer och koncernchefer för Equinor, Hydro, GSMA, Ìslandsbanki, Nokia, SAS, Swedbank, Telenor Group, Telia Company, Vestas och Yara. Företagsledarna vill gemensamt lyfta fram behovet av nya affärsmodeller som kan driva övergången till en ekonomi för vårt århundrade, i linje med vår tids etiska, sociala och miljömässiga prioriteringar.

Initiativet omfattar även en ny plattform för kontakt mellan företagsledarna och de nordiska premiärministrarna kring hur hållbarhetsfrågor ska gå från att vara krav att efterleva till att bli mål som driver utvecklingen. En viktig målsättning är att utforska sätt att uppnå större effekter genom samarbete.

– SAS arbetar ambitiöst med att reducera luftfartens negativa konsekvenser genom innovation, smarta lösningar och stora investeringar i ny teknologi, utan att  för den skull kompromissa med flygets viktiga roll i samhälle. Vi gör det möjligt för människor att mötas och bidrar till värdeskapande och positiv tillväxt, säger Rickard Gustafson, vd, SAS.

Företagsledarna har åtagit sig att anpassa sina affärsstrategier till FN:s globala mål och att utforska möjligheterna till samarbete. Samarbetsarenan ska underlätta erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande samt utforskandet av hur företag bäst kan mäta och maximera effekterna av sina insatser.

–   I linje med FN:s hållbarhetsmål 9, 12 och 13 kommer SAS att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2030 och använda avancerade biobränslen motsvarande all inrikestrafik, säger Rickard Gustafson.

I ett tidigt skede av initiativet skickade företagsledarna i juni 2018 ett gemensamt brev till de nordiska statsministrarna där de beskrev sina ambitioner. Det resulterade i dagens möte med statsminister Erna Solberg under Nordiska rådets 70:e session, där företagsledarna presenterade sina gemensamma ambitioner inom ramen för initiativet, samt ett nytt gemensamt brev. Gruppen diskuterade även vikten av global handel och offentlig-privata partnerskap som väsentliga förutsättningar för att uppnå FN:s globala mål.

Läs brevet till de nordiska statsministrarna och uttalandena från de elva verkställande direktörerna här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here