Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Nordiske toppledere sammen om dugnad for FNs bærekraftsmål

October 31, 2018 13:06

I dag lanserte 11 nordiske toppledere et felles initiativ for å få opp farten i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Under Nordisk råds møte på Stortinget, presenterte de sine ambisjoner for statsminister Erna Solberg. 

Gruppen består per i dag av konsernsjefene i Equinor, Hydro, GSMA, Ìslandsbanki, Nokia, SAS, Swedbank, Telenor Group, Telia Company, Vestas og Yara International.

Topplederne ønsker å sette fokus på nye forretningsmodeller som er i tråd med dagens etiske, sosiale og miljømessige prioriteringer. Initiativet danner også en møteplass der de nordiske statsministerne og topplederne kan diskutere hvordan bærekraft skal være forankret i kjernevirksomheten og ikke være sett på som en «pliktøvelse». Et viktig mål er å utforske hvordan man kan øke fremdriften i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål gjennom ansvarlig virksomhet og ulike partnerskapsmodeller.

– SAS tar ambisiøse grep for å redusere negative konsekvenser fra luftfarten gjennom innovasjon, smarte løsninger og store investeringer i siste teknologi, uten å gå på kompromiss med flyets viktige rolle i vårt samfunn – å gjøre det mulig for mennesker å møtes, og med det bidra til verdiskapning og positiv vekst, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

Topplederne forplikter seg til å forankre sine forretningsstrategier i bærekraftsmålene og utforske muligheter for økt samarbeid. Arenaen skal legge til rette for å dele erfaringer, lærdommer og hvordan selskapene best kan tallfeste effekten av dette arbeidet.

– Med henvisning til FNs bærektraftsmål 9, 12 og 13, vil SAS redusere CO2-utslippene med 25 % innen 2030, og bruke avansert biodrivstoff tilsvarende alle SAS innenriksfly, sier Rickard Gustafson.

Kort tid etter at initiativet ble etablert sendte medlemmene et felles brev til de nordiske statsministerne der formålet med fellesskapet ble annonsert. Dette resulterte i dagens møte med statsminister Erna Solberg under Nordisk råds 70. sesjon i Oslo.

Solberg, som også er en av to ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, ble presentert for de felles ambisjonene for topplederforumet og fikk overlevert et nytt brev til de nordiske statsministerne. Gruppen diskuterte også betydningen av global handel og partnerskap mellom det offentlige og næringslivet som viktige forutsetninger for å nå FNs bærekraftsmål.

Les brevet til de nordiske statsministerne og uttalelser fra de 11 konsernsjefene her.

For ytterligere informasjon, kontakt SAS pressevakt: 47 64 81 88 00

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here