Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS CO2-kompenserer ungdomsbilletter

July 4, 2018 13:31

På vegne av alle som flyr på SAS Ungdomsbillett kompenserer nå SAS for de CO2 utslipp som de reisende genererer. SAS Ungdomsbilletter er tilgjengelige for reisende mellom 12 og 26 år, og initiativet er en del av SAS’ fokus på miljø og bærekraftige tiltak.

– Mange av våre passasjerer, spesielt de unge reisende, gjør aktive valg for å redusere sin negative påvirkning på miljøet, sier Lars Andersen Resare, miljø- og holdbarhetsdirektør i SAS.

SAS kalkulerer utslippene basert på den enkeltes reisestatistikk og helt presise data på utslippene som de reisende genererer. Deretter investerer SAS i fornybare energiprosjekter gjennom en ekstern partner*.

– Dette innebærer at de CO2-utslippene som genereres av å reise med fly kompenseres gjennom disse prosjektene. Vi forventer investeringer til fornybare prosjekter på ca. 15 millioner kroner årlig, og starter den kvartalsvise kompenseringen allerede fra 1. april i år, sier Lars Andersen Resare. 

CO2-kompensasjonen er et av flere initiativ i SAS’ omfattende holdbarhetsarbeid, som har fokus på å redusere de totale utslippene fra hele selskapets virksomhet. Nylig gjorde selskapet en ordre på 50 fly av markedets mest drivstoffeffektive fly, Airbus’ A320neo, som kommer i tillegg til eksisterende ordre på 30 av de samme flyene som har de laveste utslippene blant alle tilgjengelige kort- og mellomdistansefly i dag. 

I tillegg til å satse på siste generasjons teknologi, så er SAS eneste skandinaviske selskap som investerer i Avinors innovative satsning på biodrivstoff, og har faste leveranser hver dag på både OSL og på Flesland. SAS har jobbet med biodrivstoff i snart 25 år, og kjøpte i fjor ca. 100 tonn biobrensel, og fortsetter aktivt å jobbe for å stimulere til produksjon av bærekraftig biodrivstoff her hjemme.

– Våre nye A320neo-fly konsumerer 18 prosent mindre brensel per passasjer enn foregående modeller. Siden 2005 har SAS’ operative virksomhet redusert CO2-utslippene med 22 prosent per passasjerkilometer. Bruken av innovative løsninger og ny teknologi er og har alltid vært høyeste prioritet for oss på vår reise mot kommende generasjoners flyreiser, sier Lars Andersen Resare.  

* The Natural Capital Partners. SAS sin utligningsportefølje består utelukkende av prosjekter som har som formål å omdanne det globale el-nettverket til fornybar energi; i vårt tilfelle vindkraft. https://www.naturalcapitalpartners.com/

For mer informasjon om SAS Ungdomsbilletter: https://www.sas.no/fly-med-oss/sas-ungdom/ og SAS Ungdomsbilletter kan bestilles her: https://www.sas.no/

  

 
Alle ruter 
  
 
Europa Leisure  
 
USA 
  
  

 1. 1.     Oslo – Trondheim 
 2. 2.     Stockholm – Luleå 
 3. 3.     Oslo – Bergen 
 4. 4.     Oslo – Stavanger  
 5. 5.     Stockholm – Umeå 
 6. 6.     Copenhagen – Stockholm 
 7. 7.     Copenhagen – Oslo 
 8. 8.     Trondheim – Bodø/Tromsø 
 9. 9.     Oslo – Tromsø  
 10. 10.   Stockholm – Malmø 

      

  

 1. 1.     Copenhagen – Milano 
 2. 2.     Stockholm – Milano  
 3. 3.     Stockholm – Malaga 
 4. 4.     Oslo – Alicante 
 5. 5.     Oslo – Keflavik / Iceland 
 6. 6.     Stockholm – Alicante 
 7. 7.     Copenhagen – Rome 
 8. 8.     Stockholm – Prague 
 9. 9.     Stockholm – Barcelona 
 10. 10.   Oslo – Barcelona 

  

  

 1. 1.     Copenhagen – New York  
 2. 2.     Oslo – New York 
 3. 3.     Stockholm – Los Angeles 
 4. 4.     Stockholm – New York  
 5. 5.     Copenhagen – Washington DC 
 6. 6.     Stockholm – Chicago 
 7. 7.     Copenhagen – San Francisco 
 8. 8.     Copenhagen – Chicago 
 9. 9.     Copenhagen – Boston  
 10. 10.   Copenhagen – Miami  

    

  

 Om SAS sine vedlagte bilder skal brukes, må SAS Scandinavian Airlines krediteres. 

  

For ytterligere informasjon, kontakt SAS pressevakt: 47 64 81 88 00

Latest news