Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Fact Book 2016/2017

April 18, 2018 08:00

SAS har idag offentliggjort SAS Fact Book avseende räkenskapsåret 2016/2017. Faktaboken finns enbart tillgänglig på engelska på SAS hemsida, www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial reports med ytterligare faktainformation med fokus på kapitalmarknadsaktörer.

Faktaboken kompletterar den redan offentliggjorda årsredovisningen och bokslutskommunikén för 2016/2017 med ytterligare faktainformation.

Faktaboken innehåller ingen ny väsentlig information som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké för 2016/2017 eller i SAS årsredovisning 2016/2017.

SAS Investor Relations

Latest news