Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansiella kalender 2018/2019

November 6, 2018 17:30

SAS planerar att under räkenskapsåret 1 november 2018 till 31 oktober 2019 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport 4, aug-okt 2018                                    2018-12-04
Årsredovisning 2017/2018                                          2019-01-29
Delårsrapport 1, nov-jan 2018/2019                           2019-02-27
Delårsrapport 2, feb-apr 2019                                    2019-05-28
Delårsrapport 3, maj-jul 2019                                     2019-08-27

Årsstämma
SAS AB:s årsstämma planeras äga rum den 13 mars 2019.

Trafiktal
SAS månadstrafik kommer under 2018/2019 som huvudregel att offentliggöras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). Undantag görs dock för vissa månader.

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Calendar.

SAS Investor Relations

Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 45 19

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november kl. 17:30 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here