Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansiella kalender 2018/2019

November 6, 2018 17:30

SAS planerar att under räkenskapsåret 1 november 2018 till 31 oktober 2019 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport 4, aug-okt 2018                                    2018-12-04
Årsredovisning 2017/2018                                          2019-01-29
Delårsrapport 1, nov-jan 2018/2019                           2019-02-27
Delårsrapport 2, feb-apr 2019                                    2019-05-28
Delårsrapport 3, maj-jul 2019                                     2019-08-27

Årsstämma
SAS AB:s årsstämma planeras äga rum den 13 mars 2019.

Trafiktal
SAS månadstrafik kommer under 2018/2019 som huvudregel att offentliggöras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). Undantag görs dock för vissa månader.

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Calendar.

SAS Investor Relations

Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 45 19

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november kl. 17:30 CET.

Latest news