Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS flyger med biobränsle från Kalmar till Stockholm

November 29, 2018 17:08

I dag inleder SAS ett initiativ tillsammans med flygbolaget BRA, Kalmar kommun, Kalmar Öland Airport och AirBP. Målet är att säkerställa att motsvarande 5 procent av flygbränslet på sträckan Kalmar-Stockholm utgörs av förnybara biobränslen.

SAS medverkan i initiativet i Kalmar är en del av SAS hållbarhets- och omställningsarbete. SAS har en tydlig ambition att reducera luftfartens klimatpåverkan genom innovation och investeringar i ny teknologi, utan att kompromissa med flygets viktiga roll i samhället.

– SAS långsiktiga mål är att reducera de totala klimatpåverkande utsläppen med 25 procent till 2030 och avser att vara bland de ledande flygbolagen i omställningen. Initiativet i Kalmar är en pusselbit i vårt arbete mot ett långsiktigt mer hållbart flyg, säger Lars Andersen Resare, Hållbarhetschef på SAS.

SAS hållbarhets- och omställningsarbete handlar bland annat om investeringar i mer klimateffektiva flygplan, om att flyga på ett mer effektivt sätt och att använda biobränsle.

– Hållbarhetsfrågan är avgörande för flyget. Vi behöver snabba och effektiva transporter, både lokalt och globalt, så att människor kan mötas och vi kan fortsätta att skapa tillväxt, säger Lars Andersen Resare.

De cirka 80 ton biobränsle som behövs för all flygtrafik från Kalmar till Stockholm under 2019 kommer att levereras av AirBP.

En viktig del i omställningen är att säkerställa tillgången på biobränslen och SAS arbetar därför sedan länge med att påskynda kommersialiseringen av biobränslen. Senast i somras inledde SAS ett samarbete med PREEM som syftar till att resultera i betydande biobränsleleveranser från 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here