Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS och Preem i samarbete om förnybart flygbränsle

July 2, 2018 08:00

SAS och Preem har tecknat en avsiktsförklaring om att framställa förnybart flygbränsle. SAS har som ambition att ersätta dagens bränslevolym för inrikesflyget med biobränsle till år 2030.

Avsiktsförklaringen innebär att SAS och Preem kommer att samarbeta för att gemensamt säkerställa tillverkning av biojet (förnybart flygbränsle eller så kallat biobränsle) i samband med att Preems planerade kapacitetsutbyggnad av raffinaderiet i Göteborg projekteras. Preliminärt beräknad uppstart är år 2022 och den totala kapaciteteten för biodrivmedel beräknas uppgå till över en miljon kubikmeter, varav en delmängd kan vara biojet till flyget.

SAS har en tydlig strategi om att långsiktigt reducera sina klimatpåverkande utsläpp och avser att vara bland de ledande flygbolagen i omställningen till lägre klimatpåverkan. Ett av SAS mål är att använda biobränsle motsvarande all inrikes produktion år 2030.

– SAS hållbarhets- och omställningsarbete handlar om investeringar i mer miljöeffektiva flygplan, om att flyga på ett miljövänligare sätt och att använda bränslen som baseras på förnybara källor. Den här avsiktsförklaringen är en viktig pusselbit i vårt arbete mot ett långsiktigt mer hållbart flyg, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

Preem har en produktstrategi om att utveckla biodrivmedel från restprodukter från den svenska skogen men även utifrån restprodukter från samhället i stort. Preems mål är att senast 2030 tillverka tre miljoner kubikmeter biodrivmedel.

– Preem vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och arbetar aktivt för att utveckla vår produktion av svenskt biobränsle. Vi ser fram emot att utveckla ett samarbete med SAS för att utvidga vår produktion att i stor skala även omfatta biojet, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Senast i september 2018 ska parterna träffa ett bindande och mer detaljerat samarbetsavtal. Faller det fortsatta arbetet väl ut har SAS och Preem för avsikt att även avtala om framtida långsiktiga leveranskontrakt avseende biojet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel 46 8 797 29 44

Latest news