Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS överväger att utöka obligationslån med förfall 2022 med upp till 1 miljard SEK

May 23, 2018 08:00

I november 2017 emitterade SAS AB ett icke-säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder SEK med förfall 24 november 2022. Obligationslånet var kraftigt övertecknat.

För att ytterligare stärka den finansiella flexibiliteten inför flygplansinvesteringar, kommande låneförfall och generellt bolagsbehov har SAS beslutat undersöka möjligheten att utöka obligationslånet med upp till 1 miljard SEK i början av juni 2018.

För ytterligare information

Jan Torberger, Head of Group Treasury, +46 70 997 1430

SAS Investor Relations

Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Latest news