Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS utökar obligationslån med 750 MSEK

June 4, 2018 16:10

SAS AB (publ) har framgångsrikt utökat sitt befintliga seniora icke-säkerställda obligationslån som förfaller 24 november 2022 med 750 MSEK. Därmed uppgår obligationslånet till 2 250 MSEK. Utökningen prissattes till 102,50, vilket ger en effektiv ränta om 4,73% till obligationslånets förfall.

Emissionslikviden kommer att användas för att ytterligare stärka den finansiella flexibiliteten inför flygplansinvesteringar, kommande låneförfall och för allmänna företagsändamål. Obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm och utökningen av obligationen kommer att registreras hos Nasdaq Stockholm i behörig ordning.

“Vi är nöjda med intresset från investerarna trots den finansiella oron i marknaden, vilket bekräftar marknadens fortsatta förtroende för SAS, säger Jan Torberger, SAS Group Treasurer.

Danske Bank, Nordea Bank, SEB och Swedbank agerade som Joint Lead Managers och Joint Bookrunners för transaktionen.

SAS Investor Relations

Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 (0)70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 kl. 16.10 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here