Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

STAR ALLIANCE FORTSÄTTER FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN MED NY DIGITAL TJÄNSTEPLATTFORM FÖR ALLA FLYGBOLAG INOM NÄTVERKET

February 14, 2018 11:10

Lufthansa och United är de första flygbolagen som använder Star Alliance nya, digitala tjänsteplattform (Digital Services Platform DSP), som är ett första steg i en allmän förbättring av digitala och mobila tjänster för kunder som reser med de 28 flygbolag som ingår i Star Alliance-nätverket. 

Plattformen är utvecklad och driftsatt i samarbete med Accenture, och är ett led i Star Alliance strategi för att ytterligare förbättra kundernas reseupplevelse. Målet är att kunderna ska kunna använda valfritt medlemsbolags webbplats eller mobilapplikation för att få all information de behöver när de reser med flera olika Star Alliance-flygbolag.  

”De flesta frekventa resenärer har en favorit bland flygbolagen i vårt nätverk och skulle helst vilja administrera allt sitt resande via en enda app eller webbplats. Vi arbetar därför med att skapa centrala resurser som kan delas och användas gemensamt av våra medlemsbolag”, säger Star Alliances VD Jeffrey Goh. 

När en sådan tjänst är tillgänglig på vår DSP kan medlemsbolagen individuellt besluta om och när de vill göra den tillgänglig för kunderna. Exempelvis lanserade United Airlines den 2 februari en funktion som gör det möjligt för kunderna att välja sittplats på avgångar med Singapore Airlines som bokas via united.com eller United-appen. På så sätt kan kunder med biljettyper som inkluderar platsreservation välja sittplats samtidigt som de bokar en resa som involverar både United Airlines och Singapore Airlines, istället för att behöva vänta till incheckningstillfället. Denna tjänst kommer gradvis att införas för alla Star Alliance-bolag.

Lufthansa använder sig även av DSP-teknik för att erbjuda kunderna spårning av bagage på resor som inkluderar avgångar med andra Star Alliance-bolag. Data tillhandahålls av Star Alliance Baggage Hub som startade sin verksamhet i slutet av 2016. De samlar in relevant bagageinformation från olika källor och gör den tillgänglig för alla medlemsbolag som ingår i en passagerares resplan.

Utöver att hjälpa till att utveckla och implementera DSP stöder Accenture Star Alliance genom att identifiera kundernas problem och förväntningar. Som ett led i DSP-utvecklingen använde Accenture designmetoder som bygger på logik, fantasi, intuition och systemrelaterade resonemang för att utforska olika möjligheter och skapa gynnsamma resultat för slutanvändaren. Accenture utnyttjade då sin Liquid Studio – som ingår i ett globalt nätverk av studior som fokuserar på snabb applikationsutveckling och tillämpning av banbrytande tekniska lösningar – vid Future Camp i Kronberg, Tyskland. 

Vid utveckling av DSP-tjänster är visualisering, prototypframtagning och utveckling av DSP-funktioner ur ett kundperspektiv av avgörande betydelse. Målet är att identifiera vanligt förekommande problem eller förbättringsområden som kan uppstå när kunder reser med ett eller flera flygbolag, samt i händelse av driftavbrott för tjänsterna. 

”För att uppnå en sömlös reseupplevelse för flygbolagens kunder måste flygbolagen kunna samverka i ett större ekosystem som omfattar hela flyg-, rese- och turistbranschen”, säger Robert Zippel, som leder det tekniska konsultarbetet inom Accentures verksamhet för resebranschen. ”Flygbolagen måste fördjupa samarbetet med övriga medlemmar i flygbolagsalliansen och relaterade ekosystem för att åstadkomma lösningar som bättre uppfyller resenärernas snabbt föränderliga krav. Star Alliance DSP är ett utmärkt exempel på ett system som underlättar denna typ av samarbete, tack vare dess förmåga att utnyttja datautbyte i realtid och standardiserade applikationer för att förbättra kundupplevelsen vid resor med flera inblandade flygbolag.” 

DSP är en integrerad del av Star Alliance mer omfattande, kundinriktade strategi, särskilt eftersom dagens resenärer ”alltid är uppkopplade” via mobila enheter. Därför förväntar de sig användarvänliga tjänster och snabba informationsuppdateringar som ger dem full kontroll över resandet. På flygplatserna innebär det att Star Alliance i allt högre grad erbjuder teknik för självbetjäning, till exempel vid incheckning av passagerare och bagage samt i samband med ombordstigning vid gaten. 

Vad gäller bonusprogrammen har olika förbättringar redan införts med hjälp av IT Hub-teknik. I det ingår bland annat snabbare kreditering av intjänade bonuspoäng efter flygningar, samt möjlighet för resenärer att anmäla saknade poäng från Star Alliance-bolag online, via respektive kunds bonusprogram. I slutet av 2018 kommer resenärerna att kunna kontrollera platstillgång och boka bonusresor för alla 28 Star Alliance-bolag via bonusprogrammens webbplatser. 

Star Alliance kommer att fortsätta sitt samarbete med medlemsbolagen för att rulla ut ytterligare tjänster och förbättringar, med fokus på att erbjuda kunderna en förbättrad digital upplevelse i samband med resor som inkluderar flera flygbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel 46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here