Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Starkt resultat i linje med  utsikterna

December 4, 2018 08:00

Augusti 2018–oktober 2018

  • Intäkter: 12 678 (11 644) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 842 (1 054) MSEK
  • Resultat före skatt: 809 (657) MSEK
  • Periodens resultat: 640 (490) MSEK
  • Resultat per stamaktie: 1,60 (1,22) SEK
  • SAS förväntar ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster under 2018/2019

SAS VD och koncernchef kommenterar:

Under 2017/2018 reste drygt 30 miljoner passagerare med SAS vilket är mer än något tidigare år. Det visar att vår strategi fortsätter att ge resultat.

Frågor om rapporten kan ställas till:

Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 4519

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl. 08.00 CET.

 

Latest news