Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Starkt resultat i linje med  utsikterna

December 4, 2018 08:00

Augusti 2018–oktober 2018

  • Intäkter: 12 678 (11 644) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 842 (1 054) MSEK
  • Resultat före skatt: 809 (657) MSEK
  • Periodens resultat: 640 (490) MSEK
  • Resultat per stamaktie: 1,60 (1,22) SEK
  • SAS förväntar ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster under 2018/2019

SAS VD och koncernchef kommenterar:

Under 2017/2018 reste drygt 30 miljoner passagerare med SAS vilket är mer än något tidigare år. Det visar att vår strategi fortsätter att ge resultat.

Frågor om rapporten kan ställas till:

Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 4519

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl. 08.00 CET.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here