Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Världsledande entreprenörer mentorer till SAS-stipendiater

September 6, 2018 16:15

SAS Scholarship syftar till att möjliggöra möten och inspirera till utveckling av nya idéer. Tre vinnande idéer har tilldelats SAS Scholarship och har därigenom bland annat parats ihop med varsin framgångsrik entreprenör som mentor.

Den vinnande svenska idén i SAS Scholarship, Map Project, drar nytta av modern teknik och utvecklar ett system som gör det möjligt för alla människor att få en exakt, fullständig och lättanvänd adress. Adressen delas enkelt och kan sedan användas i kontakt med företag och myndigheter. Map Project möter därmed problemet att fyra miljarder människor i världen saknar en fullständig fast adress, och att myndigheter och företag inte kan nå alla medborgare och kunder med sina produkter och tjänster.

-SAS är övertygade om att ett välfungerande adressystem kan bidra till att fler människor världen över ska kunna utöva sina grundläggande rättigheter och att bidra till ett inkluderande samhälle. Genom att möjliggöra för individer att få en digital postadress förbättrar Map Project världen, inte bara för miljontals individer utan också för hela samhällen och länder, säger Didrik Fjeldstad, VP Brand & Marketing på SAS.  

Karoline Beronius, en av grundarna bakom Map Project tilldelades Johan Attby, grundare och VD Fishbrain, som mentor inom ramen för SAS Scholarship.

-Med min erfarenhet av att lansera en digital produkt internationellt är jag glad att kunna stötta i utvecklingen och genomförandet av Map Project, säger Johan Attby.

-Det betyder mycket att få ett erkännande i form av SAS Scholarship. Jag ser Johan Attbys erfarenhet som mycket värdefull och ser fram emot att i möten med nya människor kunna utveckla nya partnerskap, säger Karoline Beronius.

Mentorerna till de danska och norska vinnande idéerna är matentreprenören Claus Meyer samt Johan Brand, grundare till Kahoot, ett av de främsta bolagen på den norska techscenen.

Om SAS Scholarship

SAS Scholarship utlystes hösten 2017 med syfte att möjliggöra betydelsefulla möten, att tillgängliggöra resmål och att bidra med inspiration till personer som på ett hållbart sätt vill förändra världen. Tre vinnare har korats, i Sverige, Danmark och Norge, vilka har parats ihop med inflytelserika mentorer. Tillsammans har varje vinnare och mentor skräddarsytt en resa runt världen. Mentorerna stöttar med kunskap, erfarenhet och sitt nätverk och tillsammans med SAS skapas unika resor och upplevelser som kan bidra till förverkligandet av varje idé. http://www.sasscholarship.com  

Om Map Project

Med hjälp av modern teknik utvecklar Map Project ett system för att tillhandahålla exakta, fullständiga och lättanvända adresser till alla de människor som i dagsläget saknar en adekvat adress. Detta ger individen möjlighet att utöva sina grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter såsom att få tillgång till offentliga tjänster, få ett bankkonto, beställa varor eller förklara för räddningstjänst hur de skall hitta dem i en nödsituation. www.mapproject.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel 46 8 797 29 44

Latest news