Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ytterligare information om hanteringen av SAS preferensaktieutdelning

May 15, 2018 18:13

Som SAS offentliggjorde onsdagen 9 maj 2018 har utbetalningen av preferensaktieutdelning skett idag den 15 maj 2018 istället för den 9 maj 2018.

I enlighet med beslutet på SAS AB:s årsstämma ska de som innehar preferensaktier per den 4 maj 2018 vara berättigade till utdelning. I enlighet med detta har SAS AB instruerat Euroclear Sweden att informera samtliga förvaltare att korrigera utbetalningen till de aktieägare som var innehavare per avstämningsdagen den 4 maj 2018. Berörda aktieägare hänvisas i första hand att kontakta sina förvaltare och i andra hand till SAS Investor Relations.

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here