Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

1,8 miljoner flög med SAS under januari

February 7, 2019 11:00

Antalet passagerare som reste med SAS reguljärtrafik ökade något jämfört med januari 2018. Samtidigt ökade kabinfaktorn och enhetsintäkten.

Jämfört med januari 2018 var kapaciteten oförändrad samtidigt som antalet passagerare i reguljärtrafik ökade. Detta medförde att kabinfaktorn ökade med 0,9 procentenheter till 64,9%. Valutajusterad enhetsintäkt (PASK) ökade med 3,6% jämfört med föregående år.

Under månaden minskade trafiken något på linjerna inom Skandinavien och Europa, samtidigt som de ökade på interkontinentala- och inrikeslinjer, jämfört med samma månad föregående år.

– Tack vare en fortsatt lyckad säsongsanpassning, ökade såväl enhetsintäkten som kabinfaktorn under januari. Våra mest lojala kunder och frekventa resenärer delar vår önskan om ett mer hållbart flyg och vi vill att de ska veta att vi arbetar varje dag med att minska vår klimatpåverkan. Som ett led i det arbetet, koldioxidkompenserar vi från den 1 februari alla flygbiljetter där ett EuroBonus-nummer angetts vid bokningen. Detta är ett av flera initiativ inom SAS miljö- och hållbarhetsarbete, och innebär att cirka 40 procent av SAS passagerarelaterade koldioxidutsläpp kommer att kompenseras framöver, säger Rickard Gustafson, vd, SAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS flyger över 30 miljoner passagerare årligen och är Skandinaviens ledande flygbolag med över 800 flygningar per dag på 272 linjer till 123 destinationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med ytterligare flygbolag erbjuda över 18 800 dagliga flyg till över 1 300 resmål i 193 länder. För mer information, besök www.sas.se.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 11.00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here