Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

2,4 miljoner reste med SAS i November

December 6, 2019 11:00

Antalet resenärer som valde SAS under november, var i linje med föregående år, samtidigt som både valutajusterad enhetsintäkt och passageraryield ökade med 1,4% respektive 0,8%.

SAS totala trafikkapacitet ökade med 0,4 %, där reguljärtrafiken minskade samtidigt som chartertrafiken ökade, vilket var en effekt av SAS säsongsanpassning av trafiken. Totala passagerarkilometer (RPK) ökade med 1,3 %, vilket ledde till en ökning av kabinfaktorn med 0,6 % till 70,5 %. Regularitet och punktlighet var på fortsatt höga nivåer och förbättrades med 0,3 respektive 0,1 procentenheter jämfört med föregående år.

– Jag är glad att vårt kunderbjudande fortsatt ger avtryck i en förbättrad passageraryield och enhetsintäkt. Vårt målmedvetna arbete för att minska klimatpåverkan uppmärksammas och det är uppmuntrande att fler av våra kunder exempelvis väljer att lägga till biobränsle i sina bokningar. Under månaden lanserade vi också en ny förpackning till vårt prisbelönta måltidskoncept. Den nya designen minskar mängden plast med över 50 ton per år och är ett av många viktiga steg mot vårt mål att endast använda hållbara material, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Nov19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 839 -0,3%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 667 0,3%
Kabinfaktor 69,5% +0,4 p.e.
Antal passagerare (000) 2 314 -0,5%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Nov19 vs Nov18  
  RPK ASK
Interkontinentalt -1,5% 1,3%
Europa/Intraskand 2,6% -1,2%
Inrikes -1,4% -1,2%
       
SAS chartertrafik Nov19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 172 20,3%  
RPK, passagerarkilometer (milj,) 160 20,1%  
Kabinfaktor 93,4% -0,2 p u  
Antal passagerare (000) 43 18,0%  
SAS total trafik (reguljär och charter) Nov19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 4 011 0,4%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 827 1,3%
Kabinfaktor 70,5% +0,6 p.e
Antal passagerare (000) 2,357 -0,2%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK   Nov
 2019
Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK   1,05 +1,8% +0,8%
PASK, SEK   0,73 +2,4% +1,4%
           
        Nov 2019
Punktlighet (ankomst 15 minuter)       85,6%
Regularitet       98,8%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader       -2,7%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer       -2.0%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp       48%
               

Definitioner: RPK – Passagerarkilometer ASK – Säteskilometer Kabinfaktor – RPK/ASK Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter. PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter. Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 6 december 2019 kl. 11.00 CET.

Latest news