Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Finansiell utveckling i linje med vägledning

February 27, 2019 08:00

November 2018–januari 2019

  • Intäkter: 9 534 (8 978) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -724 (-385) MSEK
  • Resultat före skatt: -576 (-285) MSEK
  • Periodens resultat: -469 (-249) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -1,25 (-0,88) SEK

Koncernchefens kommentarer

Mot bakgrund av vår tids utmaningar fortsätter SAS sin omställning mot ett hållbart flygresande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 27 februari 2019 kl. 08:00 CET.

 

Latest news