Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

- Forsterker samarbeidet med Norges Idrettsforbund frem mot Tokyo 2020 og Beijing 2022SAS blir hovedpartner for de tre olympiske komiteene i Skandinavia.

January 29, 2019 14:00

SAS styrker nå sitt samarbeid med idretten og inngår i dag et unikt landsoverskridende samarbeid med alle de tre olympiske komiteene (SOK, NIF og DIF*) i de skandinaviske landene, frem mot og under sommer-OL i Tokyo 2020 og Vinter-OL i Beijing 2022. Med dette ønsker SAS å støtte OL-troppene fra Sverige, Norge og Danmark på deres reiser til de olympiske lekene. Det er første gang de tre olympiske komiteene har valgt en felles skandinavisk partner.

Samarbeidet med de skandinaviske komiteene som strekker seg til 2022, innebærer støtte i forberedelsene, samt at SAS flyr deltagerne til og fra de olympiske destinasjonene. De olympiske lekene er en av flere måter SAS ønsker å styrke den skandinaviske stemmen på, både hjemme, og i verden for øvrig. Verdier som respekt for individet og grenseoverskridende vennskap står sentralt i Skandinavia, og er noe som SAS deler med Den olympiske bevegelsen.

– Folk må fortsette å møtes. Vi gjør det mulig for folk å reise til, fra og innenfor Skandinavia, og sammen transporterer vi også våre felles skandinaviske verdier ut i verden. Bærekraft er et svært viktig tema, og noe vi i SAS jobber med hver dag. Akkurat som for idrettsutøvere som jobber hardt og systematisk mot sitt mål, tar vi ambisiøse steg mot en mer bærekraftig reise. I enhver konkurranse møtes og utfordrer vi hverandre, og vårt oppdrag er å gjøre møtepunktene så bærekraftige som mulig, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

– Vi er svært godt fornøyd med denne avtalen, og vi ser frem til et enda tettere samarbeid med SAS for å videreutvikle idrettspriskonseptet gjennom mer klimavennlige, fleksible og rabatterte flyreiser til utøvere og idrettslag fra hele Norge til idrettsarrangementer i inn- og utland. Det ligger et stort potensial i å utvikle dette konseptet videre, sammen med de øvrige olympiske komiteene i Skandinavia, sier Idrettspresident Tom Tvedt i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

I en stadig mer globalisert, digitalisert, men også polarisert verden ønsker SAS å understreke viktigheten av grenseoverskridende møtepunkter for å styrke forutsetningene for en bærekraftig utvikling i samfunnet som helhet. Å møtes, utveksle erfaringer og dele verdier, gjør verden bedre. Flyreiser mellom kontinenter, land og kulturer gjør dette mulig.

– Klimaspørsmålet er en av de viktigste utfordringene i vår tid, og det er nødvendig å redusere klimapåvirkningen fra den globale luftfarten. SAS har kommet godt i gang med sitt omstillingsarbeid mot en mer bærekraftig flyreise. Med moderne miljøeffektive fly, og biodrivstoff til OL-destinasjonene, gir SAS forutsetningene til en mer klimavennlig reise og deltakelse for våre skandinaviske olympiske utøvere, sier Rickard Gustafson.

SAS har siden1946 bidratt til å bygge og befeste bildet av Norge, Sverige og Danmark til ett Skandinavia, en region med felles verdier i omverdens øyne.

* DIF – Danmarks Idrætsforbund

* NIF – Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

* SOK – Svenska olympiska kommittéen

For ytterligere informasjon, kontakt SAS presseavdeling: + 47 64 81 88 00 og/eller Norges Idrettsforbund + 47 917 09 391

Latest news